Skupština Turističke zajednice Općine Marija Bistrica

U petak 18. listopada je održana Skupština Turističke zajednice Općine Marija Bistrica. Prihvaćeno je Izvješće o radu Turističke zajednice za prvih 6 mjeseci ove godine, zatim Izvješće Nadzornog odbora o radu Turističke zajednice Prijedlog III. izmjene Programa rada s financijskim planom za ovu godinu, Prijedlog Programa rada i financijskog plana za 2020., i Prijedlog plana nabave za 2020. godinu. U izvješću o radu za prvih 6 mjeseci naglašava se aktivno sudjelovanje u organizaciji i suorganizaciji manifestacija od važnog značaja za Mariju Bistricu kao destinaciju: Bistrički fašinek, Vincekovo, Ljeto u Mariji Bistrici, Biciklijada 4 kapelice i Bike hodočašće kao tradicionalne. Tu je i projekt Predimenizionirane tradicijske dječje drvene igračke u sklopu kojega je ove godine izrađen veliki drveni konj, replika tradicijske igračke. Izradio ge je Josip Fijan koji se bavi izradom dječjih drvenih igračaka i koji je već napravio nekoliko predimenzioniranih igračaka. U izvješću se spominje i e-Šetnica Marija Bistrica, dužine 2,10 km. Za šetnicu su u protekle dvije godine nabavljene 4 pametne klupe, a ove godine će se kraj bivšeg info punkta, odnosno na samom početku šetnice postaviti LCD totem koji će služiti kao info i oglasna ploča. U Programu rada Turističke zajednice za 2020. godinu, pored smjernica sa nacionalne razine, naznačene i strukturne promjene u pogledu kreiranja i lansiranja novih turističkih projekata za Mariju Bistricu, unaprijeđenih marketinških aktivnosti te optimizacije poslovanja u smislu značajnijeg uključivanja privatnog sektora u projekte Turističke zajednice. Osnovna ideja je da se reputacija, prepoznatljivost i kvaliteta branda Marije Bistrice kvalitetno osnaži sa stavljanjem u funkciju novog logotipa, znaka i slogana destinacije. Shodno tome Turistička zajednica općine Marija Bistrica u 2020. godini će poticati razvoj smještajnih kapaciteta, suradnju s turističkim agencijama i ostalim zainteresiranim subjektima za prodaju i razvoj proizvoda, daljnji razvoj ključnih manifestacija ”Ljeto u Mariji Bistrici” i ”Advent u Mariji Bistrici”, promociju starih zanata s UNESCO liste svjetske nematerijalne baštine, jačanje suradnje na razvoju postojećih i stvaranju novih proizvoda, pisanje i prijava turističkih projekata na sve dostupne natječaje, suradnju s Općinom Marija Bistrica, Svetištem MBB-e, ostalim turističkim zajednicama, udrugama i društvima kao i sudjelovanje u međunarodnim projektima. Četiri su ključne smjernice na kojima počivaju aktivnosti programa rada 2020. godine, a to su: daljnji razvoj i unapređenje ključnih manifestacija „Ljeto u Mariji Bistrici“ i „Advent u Mariji Bistrici“, strateško razvijanje proizvoda s jasnom podlogom u resursima i predispozicijama za razvoj destinacije, uspostavljanje i daljnje učvršćivanje sinergije između svih dionika u turizmu, s posebnim naglaskom na sinergiji javnog i privatnog sektora, ali i podizanje svijesti stanovništva o važnosti turizma i vlastite uloge u istome; promidžba destinacije – iznimno je važno kroz promišljenu i ciljanu promidžbu jasno istaknuti upravo one proizvode, vrijednosti i doživljaje jedinstvene za županiju kojom će se postići prepoznatljivost na ciljnim tržištima.