Skupština LD Fazan Marija Bistrica

U nedjelju 27. lipnja je kod Lovačke kuće na Grohotu održana redovna skupština Lovačkog društva ”Fazan” Marija Bistrica. Prihvaćena su godišnja izvješća lovnika, rizničara, Nadzornog odbora, Disciplinskog povjerenstva i Predsjednika društva. Nakon prihvaćanja izvješća za prošlu godinu, usvojena je i izmjena financijskog plana rada za ovu godinu, a donijeti su i plan rada i financijski plan za slijedeću godinu. LD ”Fazan” Marija Bistrica trenutno broji 63 člana, koji su aktivni i u ova epidemiološki zahtjevna vremena. Zbog epidemiološke situacije u prošloj godini članovi nisu mogli sudjelovati u  vjerskim i društvenim događanjima, a i sam lov bio je prilagođen situaciju uz održavanje distance i ostale mjere.  Za razliku od pretprošle, prošla je lovna sezona bila više nego zadovoljavajuća, istaknuo je predsjednik Juraj Topolovec u svom izvješću, dodajući da je razlog tome i pandemija koja je smanjila broj motociklista po šumama. Nažalost, sada ih je ponovno sve više, što remeti mir u lovištima, a on je uz hranu i vodu najvažniji faktor za divljač, naveo je u izvješću Topolovec. Što se pak tiče nadoknade šteta poljoprivrednicima, čije se površine nalaze na području djelovanja društva, primijećeno je da su neki poljoprivrednici u nekoliko navrata uzimali sredstva za istu parcelu, pa je odlučeno da će se ubuduće sredstva davati samo poljoprivrednicima, koji mogu dokazati vlasništvo oštećene parcele. Također, s obzirom na izmjene pravilnika o lovniku, bez kojega je sada nemoguć skupni lov, na izobrazbu je upućeno 7 članova, a kako su svi uspješno završili, društvo je bogatije za 7 novih lovnika.  U prošloj godini obnovljena je i Lovačka kuća, promijenjena je stolarija i postavljene su pločice. Skupštinu je pozdravio i načelnik Općine Marija Bistrica Josip Milički, koji je zahvalio članovima na trudu i angažmanu, te potvrdio i nastavak suradnje.