Skupština LAG-a Zeleni Bregi

U Oroslavju je jučer (u utorak 19. ožujka) održana Skupština Lokalne akcijske grupe (LAG) ''Zeleni Bregi''. LAG ''Zeleni bregi'' čine gradovi Donja Stubica i Oroslavje, te Općine Marija Bistrica, Zlatar Bistrica, Bedekovčina, Gornja Stubica i Stubičke Toplice, a predsjednik je načelnik Općine Marija Bistrica Stjepan Muhek. Na skupštini su jednoglasno prihvaćena izvješća predsjednika i blagajnika za 2012. godinu. te plan rada i financijski plan za 2013. godinu. U izvještaju za prošlu godinu predsjednik Muhek je istaknuo da se najviše radilo na pripremama za izradu lokalne razvojne strategije za 2013.godinu kao strateškog dokumenta za prijavu LAG-a na Mjeru 202 unutar IPARD programa koja glasi ''Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja'', a kojom se sufinanciraju aktivnosti iz Podmjere 1 ''Stjecanje vještina, animiranje stanovnika LAG područja'' i Podmjera 2 ''Provedba lokalnih razvojnih strategija''. LAG ''Zeleni bregi'' uključio se i  Udrugu ''LEADER'' mreža Hrvatske čija je osnivačka skupština održana u travnju prošle godine u Karlovcu, a za jednog od troje dopredsjednika izabran je upravo predsjednik ovog LAG-a Stjepan Muhek. U prošloj godini održano je i nekoliko radionica u organizaciji Ministarstva poljoprivrede vezanih uz provedbu mjere 202 unutar IPARD programa na kojima su sudjelovali i predstavnici LAG-a ''Zeleni bregi''. Najvažniji događaj u 2013.godini svakako je prijava na raspisan natječaj za Mjeru 202, za koju je tijeku sređivanje potrebne dokumentacije. Daljnje aktivnosti vezane su uz izradu Lokalne razvojne strategije za razdoblje od 2013. – 2020.godine koju LAG raditi zajedno sa ZAROM.