Silvio Maršić – urednik Cro RSS – a (portal)


Rođen sam 26. 06. 1969. u Splitu gdje sam završio osnovnu i srednju školu.

http://userserve-ak.last.fm/serve/252/11940065.jpg

Fakultet sam upisao 2000. godine u Zagrebu a završio 2007. godine u Parizu-Francuska i tako stekao zvanje dipl. teologa. Svećenički kandidat Hrvatske dominikanske provincije bio sam od 2000-2006. godine.

The image “http://1.bp.blogspot.com/_DZMJvLVkcNM/SUduD8dkmEI/AAAAAAAAG-E/VTwL6zQDbcs/s400/EyeTVSnapshot%5B3%5D.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

Studirao sam u Zagrebu, Firenzi i Bologni (talijanski jezik) te u Parizu gdje sam i diplomirao kao svećenički kandidat Francuske provincije Lazarista. Sada radim kao profesor etike u Imotskom i urednik sam portala Cro RSS.

http://images.telerama.fr/medias/2008/09/media_33453/les-profs-au-cinema-par-l-equipe-cinema-de-tra,M12883.gif

 


Silvio Maršić