Sastanak Mjesnih odbora Općine M. Bistrica – popis nerazvrstanih cesta

U subotu 24. siječnja u Općini Marija Bistrica održan je sastanak sa Mjesnim odborima koji djeluju u Općini. Pozvani su predsjednici i njihovi zamjenici u svih 10 Mjesnih odbora, koliko ih djeluje u Općini Marija Bistrica.

Sastanak je vodio načelnik Općine Josip Milički, a prisustvovao mu je i predsjednik Općinskog vijeća Teodor Švaljek. Sastanak je održan povodom izrade baze podataka općinskih nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Bistrica.

Za izradu ovog projekta angažirana je firma AZRA d.o.o. iz Varaždina (Agencija za razvoj Varaždinske županije) ispred koje je sastanku prisustvovao Saša Gregurinčić. Načelnik je u samom uvodu pozdravio prisutne te ukazao da potrebu donošenja baze podataka općinskih nerazvrstanih cesta zbog zakonskih obveza.  Nadalje je Saša Gregurinčić održao prezentaciju, upoznao prisutne da je ovo tek prvi korak, a to je popis i kategorizacija svih općinskih nerazvrstanih cesta. U suradnji sa općinom, izrađena su karte po naseljima na kojima su ucrtane, kategorizirane i određeni nazivi dionica nerazvrstanih cesta. Zadatak predsjednika Vijeća mjesnih odbora je da na Mjesnim odborima prođu karte po naseljima i ažuriraju ih odnosno da dostave svoje prijedloge i primjedbe.

Načelnik Milički je upoznao prisutne da će se u drugoj fazi radova izvesti geodetski snimak cesti, prema prioritetima, zatim rješavati imovinsko pravni poslovi i izrađivati projekti i na taj način će se moći aplicirati na natječaje EU fondova. Na kraju sastanka svim predsjednicima Mjesnih odbora podijeljene su karte naselja sa ucrtanim općinskim nerazvrstanim cestama i upute za ucrtavanje, te je dogovoreno da isti dostave svoje primjedbe i prijedloge do 10. veljače 2015.