Rok za dostavu podataka poljoprivrednika Agenciji za plaćanja

Posljednji dan ove godine je i krajnji rok do kojeg pravne i fizičke osobe koje se ne smatraju aktivnim poljoprivrednici trebaju dostaviti regionalnim uredima Agencije za plaćanja podatke kojima mogu dokazati da se poljoprivredom bave aktivno. Dostaviti trebaju podatke o prihodima od poljoprivredne i nepoljoprivredne djelatnosti, te ukupnim prihodima za prethodnu kalendarsku godinu.  Pravne i fizičke osobe koje se ne smatraju aktivnim poljoprivrednicima su osobe koje upravljaju zračnim lukama, željezničkim poduzećima, vodoopskrbnim poduzećima, agencijama za nekretnine, trajnim sportskim i rekreativnim terenima. Uvjet za dokaz o aktivnom bavljenju ovom djelatnošću je da su primili 5 tisuća eura ili više izravnih plaćanja u kunskoj protuvrijednosti za prethodnu godinu. Korisnik je dužan za potrebe kontrole na terenu osigurati knjigovodstvene dokaze u kojima su prihodi koje ostvaruje razvrstani po djelatnostima.