Rezultati natječaja za 19. Recital Josip Ozimec 2017.

recital jo naslovnaStručni sud 19. Recitala Josip Ozimec Marija Bistrica 2017., odabrao je pjesme koje će biti uvrštene u zbornik ”Došel bum v Bistricu”, kao i pjesme koje će biti izvedene na završnici, koja je na rasporedu u subotu 21. listopada s početkom u 16.30 sati u Kapelici sv. Petra u Svetištu MBB-e u Mariji Bistrici. Program će početi uz predstavljanje zbirke pjesama Branke Jagić ”Najti svoju goru”, koju je posthumno izdala Kajkaviana. Zbirku će predstaviti prof. Vlasta Horvatić-Gmaz, prof. Marija Lamot dr. sc. Ivo Kalinski. Stihove će kazivati Jelena Januš Grbić i Josip Klapač, a u glazbenom dijelu programa nastupit će ŽVG Kajda.

19. RECITAL JOSIP OZIMEC   2017.

POPIS PJESAMA ZA ZBORNIK

1. Prežgana juha Ankica Piculek
2. Zbyegem, dedek, zbyegem Snježana Tišljarić
3. Otkuplenje Natalija Bajer
4. Hmorena pesma Mirjana Mikulec
5. Zdihavle krivičnost v mešnem kanonu Goran Gatalica
6. Ja sam, em bum Vladimir Šuk
7. Bečeči nekaj reči Vladimir Šuk
8. Jesen Maksimilijan Milan Herceg
9. Reči za Reč Maja Cvek
10. Zmotani h senjah Đurđa Lovrenčić
11. Spomenek z Božekom Vlado Hleb
12. Znutrašnje oblačine Vladimir Šenjug
13. Denes Stjepan Kovačec Štef
14. Človek brez sejni človek brez lica Biserka Marečić
15. Jal bu brazda ili meglina Biserka Marečić
16. Duge Ivanka Hajsek
17. Kaj da čovek dela Ružica Marušić-Vasilić
18. Čovek je zemla Vladimir Miholek
19. Same moli… Marija Hlebec
20. Poseduvati vupanje Vinko Hasnek
21. Muva Vinko Hasnek
22. Vnuki Vladimir Podgajski
23. Pošli ga k meni nazi Slađana Benkus
24. Merzle je Darko Raškaj Jalšovec
25. Potrošena Ankica Piculek
26. Evo sve novom tvorim Ana Jakopanec
27. Jesen u gradu Mirjana Mikulec
28. Lucidni zapisi o ratu Goran Gatalica
29. Pjesma bizarnom slikaru Vladimir Šuk
30. Dolina nekad cvjetna Vera Grgac
31. Najljepšem cvijetu Karmela Nela Stipančić Radonić
32. Povratak Đurđa Lovrenčić
33. Kroz život idem s Gospodinom Danijela Majcenić
34. Mea Culpa Štefica Čajko
35. Meditativna Mirjana Krsnik
36. Gospi od Okova Tomislav Šovagović
37. Noć punog mjeseca Jelena Stanojčić
38. Teta Magda Gordana Vlašić
39. Zimsko jutro Višnjica Dananić
40. Bože umnoži mi vjeru Snježana Plevnik
41. Alergija Sanja Mendek
42. Bez ozbiljne namjere! Višnja Bučanović
43. Kako dalje Jasna Bulić
44. Urezana u tvoj dlan Ljiljana Lukačević
45. Izvedi me na pučinu Ljiljana Lukačević
46. Susret Nada Jačmenica
47. Molitva Ružica Marušić-Vasilić
48. Znak svetosti Dubravko Havojić
49. Sve će proći Marija Hlebec
50. Glas u noćnoj tišini Grozdana Drašković
51. zašto je ljude strah samoće Darko Ciglenečki
52. Anđeo na šalteru Živka Kancijanić
53. Moja dragocjena obična jutra s pticama Slavica Sarkotić
54. Nema nevažnih trenutaka Slavica Sarkotić
55. U malenom selu Ivan Gaćina
56. Bratu moga oca Zdenka Jozić Matijaš
57. Dječaci s ružama na dan sv. Valentina Zdenka Maltar
58. To su bile zime Zdenka Maltar
59. Forca groti Snježana Tišljarić
60. Kad zaboli Ana Tomašević
61. Čerišnja Ana Krnjus
62. Bili anđel od kamena Franko Stipković
63. Kućo stara! Franko Stipković
64. Svitla duga Marija Kovač
65. Maružinski litrati Marija Maretić
66. Foši se tornjaju Živka Kancijanić
67. Geto Nevenka Erman
68. Prelita Nevenka Erman

 

19. RECITAL JOSIP OZIMEC   2017.  

POPIS PJESAMA ZA IZVOĐENJE

1. Zbyegem, dedek, zbyegem Snježana Tišljarić
2. Ja sam, em bum Vladimir Šuk
3. Jesen Maksimilijan Milan Herceg
4. Zmotani h senjah Đurđa Lovrenčić
5. Denes Stjepan Kovačec Štef
6. Jal bu brazda ili meglina Biserka Marečić
7. Duge Ivanka Hajsek
8. Same moli… Marija Hlebec
9. Muva Vinko Hasnek
10. Vnuki Vladimir Podgajski
11. Evo sve novom tvorim Ana Jakopanec
12. Jesen u gradu Mirjana Mikulec
13. Povratak Đurđa Lovrenčić
14. Teta Magda Gordana Vlašić
15. Alergija Sanja Mendek
16. Izvedi me na pučinu Ljiljana Lukačević
17. Znak svetosti Dubravko Havojić
18. zašto je ljude strah samoće Darko Ciglenečki
19. Anđeo na šalteru Živka Kancijanić
20. Nema nevažnih trenutaka Slavica Sarkotić
21. To su bile zime Zdenka Maltar
22. Forca groti Snježana Tišljarić
23. Kućo stara! Franko Stipković
24. Foši se tornjaju Živka Kancijanić
25. Prelita Nevenka Erman