Rebalans proračuna Općine Marija Bistrica


U četvrtak je održana 4. sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica. Uz tri glasa protiv i jedan suzdržan prihvaćena je prva izmjena proračuna Općine Marija Bistrica za 2009. godinu.

Općinski proračun Marije Bistrice nakon prve izmjene iznosi 12,7 milijuna kuna. Prema riječima Stjepana Muheka, načelnika Općine Marija Bistrica, razlog smanjenju proračuna je izostanak sredstava koja su trebala biti doznačena od strane države i fondova za komunalne projekte, čak i u slučajevima u kojima su već potpisani ugovori.

Zbog toga rebalansom proračuna ukupna sredstva su smanjena za nešto manje od tri milijuna. No načelnik napominje, kako su usprkos kriznoj situaciji izvorni prihodi Općine rebalansom povećani za pola milijuna, tako da osim kapitalnih projekata, koji će pričekati bolje dane, ni jedna skupina koja se financira iz proračuna nije ugrožena, a uskoro će se više znati i o predviđanjima za slijedeću godinu.

Osim proračuna jednoglasno su donesene odluke o Prvoj izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine i o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja Globočec. Vijećnici su odabrali i najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada, a osnovano je i povjerenstvo za popise birača, kao i komisija za elementarne nepogode.