Razmjena iskustva u Valenciji

U ponedjeljak, u prostorijama PU krapinsko-zagorske u Zaboku će se održati tiskovna konferencija povodom boravaka i razmjene iskustva u Valenciji.

Podsjećamo, delegacija PU Krapinsko-zagorska i predstavnici partnera koji su bili uključeni u realizaciju projekta “Prevencija kriminaliteta s međunarodnim iskustvom” u okviru programa za cijeloživotno učenje ” Leonardo da Vinci” dva su tjedna studijski boravili u Španjolskoj. Konferencija počinje u 9 sati. (rhzk)