Radovi na Vatrogasnom domu u Mariji Bistrici

Ovih su dana završili radovi na prvom dijelu proširenja Vatrogasnog doma u Mariji Bistrici. Dozidana je prostorija, koja će služiti kao garaža i spremište. Plan je da se u novo izgrađeni dio u prizemlju preseli Ispostava ZJVP-Zabok, koja bi tu dobila garažu, ured i dvoranu za sastanke. To će omogućiti da sva vozila DVD-a Marija Bistrica budu pod krovom. Sada je u planu dogradnja na katu, proširenje dvorane, zamjena krovišta i stolarije, fasada i grijanje. Taj projekt koji bi mogao imati vrijednost oko 2. milijuna i 700 tisuća kuna, planira se prijaviti na Mjeru 7.4 – dogradnja i rekonstrukcija vatrogasnog doma, kako bi kompletnim rješenjem DVD Marija Bistrica, ali i VZO Marija Bistrica dobili adekvatan prostor, koji bi mogle koristiti i druge udruge, i koji bi bio podoban i za razna predavanje i seminare. Spomenimo da je ovaj završeni dio radova u vrijednosti oko 150 tisuća kuna. Općina Marija Bistrica osigurala je 120 tisuća, a ostatak će osigurati DVD Marija Bistrica.