PUSTINJA BLACE


Pustinja blace u čvrstoj stijeni
prkosi buri, tuđincu osvajaču,
posljednje utočište poljičkih glagoljaša
rajska uvala, na otoku braču.

Kuštrave agave i borova šuma
prate me stazom što oštro se penje,
samostan u stijeni, grandiozno čudo,
oaza mira, tu pjeva kamenje.

Sazdaše ga trudne pustinjačke ruke
u suroj stijeni, gdje orlovi lete,
u predanji Jahvi, uklesaše sebe
ti drevni svjedoci, vjere naše svete.

I kada prođeš kroz “Splitska vrata”
što dijeli Šoltu od otoka Brača,
svoj pogled vini ka Pustinji blace
glagoljaškoj stijeni, poput oštrog mača.