Proslavljen prvi dan trodnevnice na Švarči u Karlovcu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

U večernjim satima, ponedjeljka 30. studenoga, blagdana sv. Andrije, održana je kratka duhovna obnova u prvom danu trodnevnice povodom proštenja ili proslave zaštitnika naše župe sv. Franje Ksaverskoga na Karlovačkoj Švarči. Geslo ovog prvog dana trodnevnice i duhovne obnove je: „Misionariti poput sv. Franje Ksaverskoga“, a predvoditelj je bio naš “misionar na kotačima” vlč. Dragutin Goričanec. Duhovna obnova je počela sakramentom ispovijedi i molitvom krunice, a središnji događaj je bio svečano euharistijsko slavlje koje je u koncelebraciji sa župnikom vlč. Dujom Kurtovićem, predvodio i propovijedao vlč. Dragutin Goričanec koji je u svojoj homiliji pozvao nazočne vjernike na obnovu svoje vjere po primjeru našega zaštitnika sv. Franje Ksaverskoga, te kako smo svi pozvani u svome svakodnevnome životu na misionarenje t.j. raditi za Krista, a da za to ne moramo ići daleko u misije. Kao primjer i uzor, osim naših poznatih misionara, (Majka Tereza, o. Ante Gabrić i dr.), naveo nam je i svoja razna iskustva koja je imao za vrijeme mnogih svojih putovanja i hodočašća po poznatim hodočasničkim mjestima u svijetu, dok je vozio osobe sa posebnim potrebama i kojima je svojim životom i propovijedanjem naviještao Krista, ali, također, mnogo puta je imao priliku uvjeriti se i u njihovu snažnu i odvažnu vjeru kao primjer trajne nesebičnosti, darežljivosti, iskrenosti i ljubavi, pa i u njihovim velikim trpljenjima. Kod njih je susretao duhovnu kvalitetu koja se temelji na uvjerenju da postoje vrijednosti za koje je vrijedno živjeti, a to su neizmjerni duhovni darovi: ljubav koja preporađa i daje se u potpunosti do smrti, te trpljenje koje spašava mnoge i otkupljuje grijehe, a sve u ime našega Gospodina Isusa, koji je, također, za nas trpio na križu da bi nas tako otkupio. Bog je jedini koji poznaje naše srce u potpunosti i zato smo pred Bogom otvoreni i spremni na suradnju. Zato, nešto slično se traži i od nas u našemu životu koji je jedan put, jer život kršćanina nije drugo nego putovanje. Na tom putu trebamo sami sebi priznati da mi nismo jedini, niti da živimo samo za sebe, nego trebamo živjeti za druge i pomagati drugima, da bi tako bili istinski kršćani i misionari. Pa, onda, nećemo moći drugoga negativno gledati, nego ćemo u drugima tražiti ono dobro, kvalitetno i hvale vrijedno.“ Na kraju svojih promišljanja, vlč. Goričanec je pozvao sve prisutne vjernike i župljane na svakodnevno misionarenje za Krista u raznim situacijama u kojima se budu našli, te nasljedovanje Isusa Krista po primjeru velikoga misionara i našega zaštitnika sv. Franje Ksaverskoga. Nakon euharistijskoga slavlja slijedilo je kratko klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu po kojemu je uz birane riječi vlč. Dragutin Goričanec proslavio Euharistijskoga Isusa, te blagoslovio prisutne vjernike. (ZG Nadbiskupija, Juraj Grabovac, župni medijski suradnik)