Proslava sakramenta svete Potvrde u Zaboku

U subotu, 09. svibnja u našoj župi je svečano proslavljena sveta misa na kojoj je 72 mladih i 5 odraslih primilo sakramenat svete potvrde. Sakrament je podijelio preč. Mijo Gabrić. Na samom početku slavlja riječ dobrodošlice djelitelju uputila je firmanica Tea Kosir.

U obraćanju krizmanicima, njihovim roditeljima i kumovima prečasni Mijo naglasio je važnost ovog sakramenta za sadašnji i budući život krizmanika. Također je spomenuo da ovdje u ovoj crkvi danas na poseban način vlada ljubav, jer su tu svi koje se vole – krizmanici, kumovi roditelji, prijatelji svi smo međusobno braća I sestre.

Svi mi ovdje okupljeni želimo da vama u životu bude što bolje I ljepše. No nadalje pojašnjava svoju misao: Što to znači biti vama bolje? Život nije samo smijeh I veselje, život je pun križeva, pun problema koje eto vi toliko ne primječujete ali vaši roditelji da, te se puno više boje za vas nego vi sami, no svi mi želimo da upravo i vama a i nama u životu bude što bolje.

Mi smo ovdje danas da primite Duha Svetoga jedan od sedam sakramenata i da po tom sakramentu vi budete oni koji će ono što se obećali nasljedovati te se za to u životu boriti i uspjeti. Danas ste mi poklonili buket crvenih ruža, također u skladu današnje liturgije. Prečasni Mijo pojašnjava simboliku crvene boje, mučeništa te nastavlja pojašnjavati – kad nekome poklanjate crveni cvijet znači da vam je ta osoba draga, da bi za nju darovali I svoj život ako je to potrebito.

Mi danas imamo na sebi crvenu boju misnoga ruha koja je znak i Duha Svetoga koji je osposobio čovjeka da može podnjeti patnju i strpljivo nositi križeve. U nastavku ove misli ohrabljuje ovogodišnje krizmanike, poziva ih da i nadalje budu nositelji radosti Božje Riječi u svojim domovima, obiteljima, školi u cjelokupnom životu. Nije lako podnositi nepravde, laži, terete I druge kušnje, a na kraju krajeva i ljubav je jedna velika patnja žrtva no sve su to križevi koje morate podnjeti.

No tu je Isus koji nam je pokazao kako ga treba nasljedovati i u lijepim životnim trenucima a i onim manje lijepim te znati zahvaljivati Bogu na svakom danu, svakom susretu, lijepoj riječi a i znati opraštati. Veliki je to dar, udijeljen svima nama kojeg moramo na pravovaljani način znati upotrijebiti dakako u pozitivnom smislu te je pozvao i firmanike i kumove te ostale vjernike na molitvu za daj dar, dar ljubavi prema svakom čovjeku.

Potvrda je sakrament koji je u središtu odrastanja i sazrijevanja mlade osobe, jer se u njemu primaju Darovi Duha Svetoga, koji kršćanina upućuju u svu istinu. Izgraditi pozitivan stav o obiteljskom zajedništvu i međusobnom poštivanju i uvažavan ju, znači na ispravan način živjeti po sakramentima i božjim zapovjedima. Prečasni Mijo Gabrić na kraju svoje homilije je čestitao krizmanicima, njihovim roditeljima i kumovima, te im zaželio da budu nositelji mira i radosti u svojim sredinama.

Na kraju misnoga slavlja u ime roditelja nadahnutim riječima zahvale obratila se gđa Anita Fiket te zahvalila vlč Miji na današnjem lijepom liturgijjskom slavlju i što je krizmanicima podijelio sakramenat Svete Potvrde, posebice smo zahvali I našem vlč Marijanu i vjeroučiteljici Silviji Kolar koji su uvijek bili spremni odvojiti svoje vrijema za ove mlade ljude koji su eto na prekreniti živote te ih usmjeravali na parve puteve. Pozvala je sve nas da molimo za ovogodišnje krizmanike da znaju prepozbati prave živote vrijednosti koje im neka budu putokaz u životu.

Na kraju župnik zahvaljuje preč. Gabriću što je uputio svima nama riječi ohrabrenja I pohvalio ovogodišnju generaciju krizmanika te ih pozvao da ono što su danas primili znaju nasljedovati i dalje na svojim životnim putevima. Današnje msino slavlje svojim pjevanjem uljepšao je i naš zbor mladih koji su također iznikli iz mnogih generacija krizmanika kroz ovih godina.

Darko Fiket