Projekt Newlight

Projekt NewlightProjekt Newlight – modernizacija javne rasvjete bio je jedna od tema sastanka krapinsko – zagorskog župana Željka Kolara sa zagorskom gradonačelnicima i načelnicima. – Buduće aktivnosti po fazama projekta su provedba javne nabave od travnja do lipnja, zatim ugovaranje radova tijekom lipnja i kolovoza, da bi se do kraja ove godine počelo s modernizacijom sustava javne rasvjete – pojasnio je sudionicima sastanka Julije Domac, ravnatelj REGEA-e. – Sukladno Zakonu o javnoj nabavi te novim uvjetima za provedbu postupka javne nabave, zaključeno je kako je optimalno pokretanje pojedinačne nabave, a kriterij odabira je ekonomski najpovoljnija ponuda kod koje se gleda cijena ponude, ukupna snaga sustava nakon modernizacije te garantirani dani otklanjanja kvarova – objasnio je Domac.