Projekt Jednako obrazovanje za sve

Udruga mladih Feniks, zajedno s dugogodišnjim partnerom, Osnovnom školom Oroslavje, tijekom školske godine 2017./2018. provodila je projekt “Jednako obrazovanje za sve”, kojim je osigurana usluga pomoćnika u nastavi učeniku s teškoćama u razvoju koji pohađa Osnovnu školu Oroslavje. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja, sukladno Odluci o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju. Sredstva osigurana Javnim pozivom Ministarstva znanosti i obrazovanja utrošena su za rad pomoćnice u nastavi. Jedna od projektnih aktivnosti bila je i izrada završnog filma o provedenim projektnim aktivnostima, s ciljem isticanja i promicanja važnosti uloge koju imaju pomoćnici u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju. Osim završnog filma, po završetku školske godine, a na temelju provedenog upitnika za procjenu rada pomoćnice u nastavi, napravit će se analiza te izraditi izvješće o radu, kao i preporuke za daljnji rad, kako bi se istaknuli pozitivni primjeri i važnost prijave i provođenja ovakve vrste projekata, budući da je potreba za pomoćnicima u nastavi sve veća, a njihova uloga za učenike s teškoćama u razvoju sve važnija. Predstavnici partnerske Osnovne škole Oroslavje također su istaknuli važnost provedbe ovog projekta, budući da je školi usluga pomoćnika u nastavi iznimno bitna kako bi se omogućilo aktivno uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u odgojno – obrazovne aktivnosti, s tendencijom njegovog osamostaljivanja u svladavanju prepreka. Projekt “Jednako obrazovanje za sve” poslužit će kao osnova za nastavak i nadogradnju postojećih aktivnosti i partnerstva.