Priopćenje s Trideset i šeste sjednice biskupâ Zagrebačke crkvene pokrajine