Priopćenje s Pedesete sjednice biskupâ Zagrebačke crkvene pokrajine