Prijedlozi za priznanja Općine Marija Bistrica do 26. lipnja

Povodom Dana Općine Marija Bistrica koji se obilježava 13. srpnja na blagdan Majke Božje Bistričke, Općina Marija Bistrica dodjeljuje javna priznanja i nagrade fizičkim i pravnim osobama za naročite uspjehe na području gospodarskog, društvenog, kulturnog i športskog života u Općini. Javna priznanja općine su Povelja, Priznanje, Proglašavanje počasnim građaninom općine Marija Bistrica, Nagrade i Zahvalnica. Pozvani su stanovnici Općine Marija Bistrica, udruženja građana, kulturna i sportska društva, gospodarstvenici i ustanove da Komisiji za dodjelu javnih nagrada i priznanja podnesu svoje pisane i obrazložene prijedloge kandidata, najkasnije do 26. lipnja do 12 sati. Pismene prijedloge s obrazloženjem dostaviti treba na adresu: Općina Marija Bistrica, Općinsko vijeće, Komisija za dodjelu javnih nagrada i priznanja, Trg pape Ivana Pavla II 34, 49246 Marija Bistrica.