Prijava štete od klizišta

Pozivaju se građani sa područja Općine Marija Bistrica koji imaju štetu od klizišta na svojim nekretninama  ili zemljištu da se osobno jave u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica te da istu prijave. Prijave se zaprimanju do petka 05.04. do 14,00 sati. (arhivska slika)