Premještanje zelene tržnice u Mariji Bistrici

Zeleni placOpćinsko Vijeće Općine Marija Bistrica donijelo je odluku o premještaju prodavača poljoprivrednih proizvoda iz vlastite proizvodnje. Tako će od petka 2. listopada sa sadašnje lokacije na Trgu pape Ivana Pavla II, prodavači biti preseljeni na novu lokaciju u ulicu Kralja Tomislava – pod zid. Premještaj se odnosi na tzv. Bistrički zeleni plac petkom u vremenu od 06:00 do 15:00 sati. Svi dosadašnji prodavači koji koriste javnu površinu petkom su se dužni premjestiti na novu lokaciju, te se istima neće obračunati naknada za korištenje površine do 31.12.2015 godine, stoji u odluci. Svi budući prodavači će biti obvezni plaćati naknadu u skladu sa Pravilnikom o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta i Izmjenama Pravilnika o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta. Nakon 01.01.2016. godine svim zakupnicima će se obračunavati naknada u skladu sa važećim Pravilnikom.

Odluka o premještanju poljoprivrednih prodavača