Pregledi djece za upis prvi razred

Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji obavještava roditelje djece rođene od 01. travnja 2008. godine do 31. ožujka 2009. godine da su rasporedi pregleda djece prije upisa u prvi razred osnovne škole izvješeni na zgradama osnovnih i pripadajućih područnih škola te na zgradama dječjih vrtića.Vremenski raspored pregleda djece dostupan je i na web stranicama Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Pregledi djece odvijat će se u vremenu od 12. ožujka do 19. lipnja 2015. godine prema utvrđenom rasporedu za svaku pojedinu školu.