Predstavljeni nalazi neovisne revizije financijskog poslovanja u 2012. i prvih 6 mjeseci 2013. godine Općine Marija Bistrica

U četvrtak 19. rujna održana je sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica, na kojoj su prezentirani nalazi obavljene neovisne revizije financijskog poslovanja Općine Marija Bistrica u 2012. i prvih 6 mjeseci 2013. godine. U priopćenju za medije, koje je potpisao načelnik Općine Josip Milički navodi se: Na tematskoj Sjednici Vijeća Općine Marija Bistrica predstavljeni su nalazi neovisne revizije financijskog poslovanja u 2012. i prvih 6 mjeseci 2013. godine, koju je provelo revizorsko društvo Antares revizija d.o.o., a sukladno odluci na Općinskom vijeću od 10. srpnja 2013. godine, u svrhu utvrđivanja stanja kod preuzimanja ovlasti od strane novoizabranog načelnika Josipa Miličkog. Revizija je provedena u razdoblju od srpnja do rujna 2013., a obuhvaćeno je poslovanje Općine Marija Bistrica, Turističke zajednice Marija Bistrica i Knjižnice. Revizijom je, u bitnom utvrđeno sljedeće: Potrebno je unaprijediti aktivnosti u pogledu naplate i otpisa potraživanja;  Pregledom je obuhvaćeno postupanje sukladno Zakonu o javnoj nabavi, Zakonu o koncesijama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, pri čemu je utvrđen niz formalnih i suštinskih propusta; Pregledom je utvrđen niz formalnih i suštinskih propusta u operativnom poslovanju, uslijed nedostatka internih pravila i uputa, kao i nedostatne i nepotpune dokumentacije; Revizijom Turističke zajednice utvrđeni su određeni formalni i suštinski propusti u dokumentaciji kojom se potvrđuje trošenje proračunskih sredstava; Potrebno je razmotriti pitanje udjela u Zagorskom vodovodu d.o.o.