Predstavljanje zbornika sa stručnog skupa i predavanje Nives Opačić13