PRED SUDOM MRAKA


Slike Generala
i umorni Hrvati,
kroz stoljeća duga
kob zlobna nas prati.

Pred haškim sudom
molimo Boga,
da se sjeti
saveza svoga.

Pa mi smo Hrvati
vjernici katolici,
odani Papi i
Svetoj Stolici.

Nikada nikog
nećemo napadati,
a sveta je dužnost
Domovinu obraniti.

Slobodna Hrvatska
u krvi rođena,
s hrabrim generalima
u mukama oslobođena.

Bez krivnje krivi
osuđeni i izdani,
hrvatski vitezovi
tuđincu predani.

Pred sudom mraka
u hladnome Hagu,
molimo za generale
i domovinu dragu.

Križ stradanja nosimo
od davnih dana,
od Petra Svačića
Zrinskih Frankopana.

I danas ista
sudbina nas prati,
u tamnici trunu
ratnici Hrvati.