Poziv – naknada zbog blizine odlagališta Tugonica

Pozivaju se mještani naselja Tugonica koji ostvaruju uvjete (navedeni su u tekstu niže), da do 8. prosinca 2023. godine na Općinu predaju zahtjev za naknadu zbog blizine odlagališta Tugonica. Mještani koji su već predali predmetni zahtjev za 2023. godinu isti ne trebaju ponovno predavati.

Uvjeti za ostvarivanje prava na naknadu zbog blizine odlagališta te obvezna dokumentacija (propisano člankom 102. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021)) :

  1. Vlasnik stambene odnosno stambeno-poslovne građevine treba predati zahtjev za naknadu zbog blizine odlagališta Tugonica u slobodnoj formi (dopis)U zahtjevu je potrebno navesti kontakt podatke radi lakše komunikacije (adresa, broj mobitela, e-mail adresa).
  2. Vlasnik uz zahtjev predaje dokaz da u predmetnoj nekretnini ima prijavljeno prebivalište
  3. Nekretnina za koju se daje zahtjev mora se nalaziti na udaljenosti do 500 metara mjereno od vršne točke katastarske čestice na kojoj se nalazi odlagalište do vršne točke katastarske čestice na kojoj se nalazi stambena odnosno stambeno-poslovna građevina.Geodetski prikaz situacije udaljenosti 500 m od odlagališta.

 

 

 

 

 

 

4. Vlasništvo nad nekretninom se moralo steći prije početka građenja građevine za odlaganje otpada tj. odlagališta. Odlagalište ima Rješenje o početku rada iz 1982. godine.

5. Podnositelj zahtjeva mora priložiti dokaz o vlasništvu nekretnine

6. Podnositelj zahtjeva mora priložiti dokaz o datumu stjecanja vlasništva nad nekretninom

7. Podnositelj zahtjeva mora priložiti dokaz da je nekretnina zakonito izgrađena ili ozakonjena sukladno propisima kojima se uređuje gradnja

8. Podnositelj zahtjeva mora priložiti broj bankovnog računa (IBAN)

Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se osobno ili poštom preporučeno na adresu: Općina Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, 49246 Marija Bistrica, do 8. prosinca 2023. godine do 14:00 sati. U obzir će se uzeti samo pravovremeno predani zahtjevi. Pravovremeno predanim zahtjevom smatra se onaj koji je do iznad navedenog roka predan u pisarnicu Općine Marija Bistrica ili u poštanksi ured (vrijeme predaje dokazuje se općinskim prijamnim štambiljom ili štambiljom pošte). Iznimno, omogućava se predaja zahtjeva elektroničkom poštom u navedenom roku na opcina.marija.bistrica@kr.t-com.hr , ali samo za podnositelje zahtjeva koji su iznad navedenu obveznu dokumentaciju već prethodno dostavili na Općinu.