Povrat poreza početkom svibnja

Prema podacima Područnog ureda Porezne uprave u Krapini, godišnji povrat poreza obveznicima s područja Krapinsko-zagorske županije trebao bi početi za dva tjedna. Ove godine predano je 17.855 godišnjih poreznih prijava, a dosad ih je obrađeno 12.793. oko pedesatak „sretnih“ građana povrat poreza dobit će već krajem travnja. Povrat poreza najprije će dobiti oni građani čije su prijave bile uredne, odnosno gdje su svi podaci bili čisti.