Poticanje i transfer inovacija – radionica

Zagorska razvojna agencija u sklopu prekograničnog projekta “SPRINT – Sustavna PotpoRa INovativnim i Tehnološkim tvrtkama u pograničnom području” organizira jednodnevnu radionicu na temu „POTICANJE I TRANSFER INOVACIJA“. Cilj je prezentirati polaznicima kreativnost i inovaciju kao pokretače uspjeha poduzeća, pokazati primjere i modele inovacijske organizacijske kulture, upoznati ih s principima inventivnog menadžmenta i leadershipa te mentalnim modelima poticanja i transfera inovacija, koje su blokade i barijere kreativnosti i inovacija te koje su metode i tehnike razvoja i poticanja kreativnosti. Radionicu će provoditi prof. Velimir Srića, s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Radionica će se održati u Krapini, u utorak, 30. travnja s početkom u 9 sati. Prijave za sudjelovanje primaju se do 29. travnja u Zagorskoj razvojnoj agenciji.