Poruka za Dan posvećenog života

Na izazov globalizacije redovništvo je odgovorilo međusobnim povezivanjem

U povodu Dana posvećenog života koji se u Katoličkoj Crkvi slavi 2. veljače predsjednik Vijeća HBK za ustanove posvećenoga života i družbe apostolskoga života dubrovački biskup Mate Uzinić uputio je redovnicama i redovnicima, u suradnji s predsjednikom i potpredsjednicom Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica o. Vinkom Mamićem i s. Jasnom Lučić, prigodnu poruku.

“Hrvatsko je redovništvo uvijek promicalo evanđeoske i općeljudske vrijednosti u sredinama u kojima je djelovalo. Od svojih prvih dana, u suradnji s mjesnim ordinarijima, nastojalo je oko izgradnje boljega i plemenitijega društva na svim razinama njegove egzistencije: u znanosti, u kulturi, u karitativnim i humanitarnim aktivnostima, u brizi za socijalno najugroženije, a iznad svega u navještaju riječi Božje i proslavi spasenjskoga djela Isusa Krista. Ono i danas ima takvo poslanje”, kaže se u uvodu poruke te dalje upozorava na tri odrednice koje bitno utječu na oblikovanje suvremenoga mentaliteta i uvelike usmjeravaju ljudsko djelovanje, što je posebno važno za život Crkve i društva u novonastalim okolnostima u Hrvatskoj i svijetu. Riječ je o globalizaciji, sekularizaciji te kulturološkom i moralnom pluralizmu.

Globalizacija i novi oblici međusobnih odnosa koji umanjuju ili potpuno uklanjaju nekadašnje prepreke u sporazumijevanju i zajedničkome djelovanju, “otvara nova područja za širenje kršćanskih ideala, ali istodobno povećava mogućnost manipulacije ljudskim uvjerenjima, usmjerenjima i u konačnici ljudskim životima”. S obzirom na našu konkretnu stvarnost, ističe se u poruci, možda je geslo posjeta pape Benedikta XVI. našoj domovini najbolji odgovor na globalističke trendove: “Zajedno u Kristu”.

Pronalaženje novih oblika zajedništva prijeko je potrebno, pa se u tom smislu može razumjeti i nedavno ujedinjenje HKVRP-a i HUVRP-a u jednu Konferenciju. “Na izazov globalizacije, naime, redovništvo nije odgovorilo protuglobalističkom ideologijom, nego se odlučilo za još veće međusobno povezivanje radi boljega i potpunijeg postizanja ciljeva vlastitih karizmi. Vjerujemo da će ovo ujedinjenje pridonijeti i sveopćoj redovničkoj solidarnosti s potrebitima i nemoćnima, kojih je u ovo vrijeme recesije nažalost sve više”.

Na sekularizaciju i apsolutizaciju ljudske autonomije, koje sve više zahvaćaju i tradicionalno kršćanske sredine, Crkva odgovara pozivom na novu evangelizaciju, ističe se u poruci. O ulozi redovništva u novoj evangelizaciji kaže se: “Sve su redovničke institucije, naime, evangelizacijske, čak i one izrazito kontemplativne i klauzurne. Posebno ističemo evangelizacijski karakter svjetovnih redova i institucija posvećenih laika. Budući da je potrebna nova evangelizacija, potrebna je i reafirmacija specifičnih poslanja u novim eklezijalnim, kulturološkim i društveno-političkim uvjetima. Stoga potičemo na promišljanje i djelotvorno promicanje potencijala redovničkih karizmi radi prikladna naviještanja evanđelja i obznanjivanja nauka Katoličke Crkve, čiji je konačni smisao postojanja objava Istine i ostvarenje sveopćega ljudskog spasenja”.

Kulturološki i moralni pluralizam koji, u svome radikalnom obliku, može izazvati i uzajamnu svjetonazorsku i religioznu netrpeljivost, treća je odrednica na koju se upozorava u poruci. “Crkva u Hrvata i njezino redovništvo imaju dugu tradiciju suživota i suradnje s ljudima različitih kultura i svjetonazora, ali i iskustvo očuvanja vlastite kulturološke izvornosti i kršćanskoga identiteta. Zato vjerujemo da je redovništvo kadro ponuditi prikladan odgovor na izazov pluralizma i pridonijeti ekumenskomu i međureligijskom dijalogu, ne samo u okvirima Republike Hrvatske, nego i na široj europskoj razini.”

“Stoga vas pozivamo na vjernost kršćansko-katoličkim i redovničkim idealima, ali i na širokogrudno prihvaćanje drugih u njihovoj različitosti. Time će se i misionarska dimenzija redovništva još više učvrstiti i zadobiti ono obličje koje zahtijeva ovo vrijeme i ovaj životni prostor”, ističe se u poruci za Dan posvećenog života. (ika / gk)