Poruka biskupa HBK za lokalne izbore 2009.

Poznato je kako više od trećine građana na zadnjim parlamentarnim izborima (2007.) nije iskoristilo svoje građansko pravo. Znanstvenici i društveni djelatnici tražit će razloge zašto toliki broj ljudi nije izišao na izbore.

Mi pak biskupi, koji imamo obvezu ne samo ‘upravljati i posvećivati’, nego i poučavati, osjećamo dužnost upozoriti da takvo ponašanje nije u skladu s odgovornošću za javno djelovanje i opće dobro na što nas potiču crkveni dokumenti.

To je i razlog zašto i u prigodi ovih lokalnih izbora upućujemo poziv vjernicima i svim ljudima dobre volje neka se pripreme i pristupe izborima s moralnom sviješću i punom odgovornošću kako bi i na taj način učinkovito pridonijeli daljnjem razvoju domovine Hrvatske.

Predstojeći pak neposredni izbori nositelja jedinica lokalne samouprave proširuju demokratski utjecaj i ulogu građana u oblikovanju lokalne vlasti, što pridonosi općoj demokratizaciji društva. Crkva cijeni sustav demokracije u onoj mjeri u kojoj omogućava široko sudjelovanje građana u političkim odlukama kako bi se biralo najbolje osobe koje će pridonositi boljitku društva.

Birači u procesu demokratizacije imaju ne samo građansko pravo nego moralnu obvezu i dužnost sudjelovati u izborima, kako bi se ostvarivalo opće dobro. To je, naime, važan društveni događaj za koji se trebaju pripremiti i građani i kandidati.

Građani su dužni upoznati ponuđene programe, kao i kandidate koji su na listama za predstavnička tijela lokalne samouprave. Neposredni pak izbori čelnih ljudi omogućuju im upoznati kakvi su kandidati kao stručne i moralne osobe, te vidjeti prihvaćaju li vrjednote dostojanstva osobe i ljudskih prava. Posebice pak prihvaćaju li kršćanske vrjednote poštivanja života i obitelji, njezinih prava i vrijednosti povezanih s kršćanskom vjerom i tradicijom našeg naroda.

Zato će se svaki građanin, kojemu je stalo do napretka svoje zajednice, truditi upoznati program i osobe koje se kandidiraju na izborima. Kod toga važnu ulogu imaju obavijesna sredstva koja moraju objektivno i cjelovito informirati ne samo s obzirom na količinu informacija, nego i na njihovu kakvoću, posebice na njihovu dostupnost, slobodu, moralnost i objektivnost. Jer, društvo ima pravo na obaviještenost utemeljenu na istini, pravdi i solidarnosti, a bez slobodnih društvenih medija nema objektivnih informacija.

Sudjelovati, dakle, u političkome životu i pridonositi općemu dobru osnovno je pravo i dužnost svakoga građanina. Stoga vas pozivamo da pristupite izborima s moralnom i društvenom sviješću i odgovornošću, jer ćete tako dati svoj učinkoviti doprinos daljnjem razvoju naše Domovine.

Mi ne možemo određivati kako će tko glasovati, ali možemo preporučiti vjernicima da glasuju ponajprije za one kandidate koji nedvosmisleno zastupaju vrjednote i stavove prožete kršćanskim naukom i svjedočenjem. Premda je riječ samo o lokalnim izborima, stavovi kandidata imaju šire značenje od lokalne uprave. Stoga, dragi vjernici, birajte one koji zastupaju kršćanska antropološka načela istine i pravednosti, brane i štite ljudski život, te promiču dostojanstvo braka i obitelji.

Naime, nije posrijedi samo organiziranje društvenog života u nekoj sredini, nego mnoštvo otvorenih pitanja gledom na odgoj i obrazovanje, solidarnost s najugroženijima, te promicanja kulture. Kršćani ne mogu prihvatiti političke stavove koji zastupaju ili odobravaju bilo koji totalitarni sustav, ili se pak nadahnjuju na njihovim, za hrvatski narod i društvo pogubnim načelima.

Posebice su neprihvatljivi kandidati koji niječu, umanjuju, ili prešućuju istinu o odgovornosti izvršitelja jezivih komunističkih zločina nakon Drugoga svjetskog rata. Zato će vjernik svoj glas dati kandidatu koji se zalaže za mir i pravdu, za istinu o hrvatskoj prošlosti i Domovinskome ratu.

Osim toga, vjernik će birati one koji zastupaju vrijednost neradne nedjelje, a od kandidata s pravom očekuje da se bore protiv droge i svih ovisnosti, mita i korupcije, pornografije i prostitucije. Pozivamo vjernike i sve ljude dobre volje da ispune svoju građansku i kršćansku dužnost i pristupe izborima, te neka u savjesti dobro odvagnu kojim osobama dati glas povjerenja za službu župana, načelnika ili gradonačelnika, odnosno predstavnika u tijelima lokalne samouprave.

Na kraju potičemo vjernike neka u Marijinu mjesecu svibnju posebice mole za slogu, radost i napredak Domovine.