Porezne prijave do 2. ožujka

Ispostave Porezne uprave zaprimat će godišnje prijave poreza na dohodak u petak 27.veljače do 19 sati, 28. veljače do 15 te u ponedjeljak 2. ožujka do 19 sati. Budući i ove godine veljača ima 28. dana te zadnji dan pada u subotu, rok za podnošenje prijava pomaknut je na 2. ožujka.
Inače, Porezna uprava je do 23. veljače zaprimila blizu 264 tisuće prijava poreza na dohodak, a očekuje se da će ukupni broj biti oko 730 tisuća. Kod predaje poreznih prijava nema značajnijih promjena u odnosu na godinu ranije. Kao i dosada, prijavu moraju podnijeti zaposleni koji su radili kod više poslodavaca, samostalni djelatnici i dio umirovljenika sa stranim mirovinama. Prijavu mogu podnijeti i drugi porezni obveznici ako smatraju da mogu ostvariti povrat poreza. Izmjene koje ulaze u poreznu prijavu za 2014. odnose se na odredbe vezane uz porezne olakšice za nerazvijena područja te one koje se tiču dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica radnicima. Naime, od početka prošle godine ukinute su porezne olakšice za područja posebne državne skrbi i brdsko-planinska područja, a zamijenjene su potporama koje proizlaze iz propisa o regionalnom razvoju. Tako na olakšicu od 3.200 kuna mjesečno imaju pravo građani u lokalnim jedinicama razvrstanim u I. skupinu po stupnju razvijenosti i na području grada Vukovara, a 2.700 kuna mjesečno oni na području II. skupine po stupnju razvijenosti.