Policijsko upozorenje uz “norijadu”

Sutrašnji završetak školske godine maturanti srednjih škola će već tradicionalno proslaviti “norijadom”. I ove godine očekuje se izlazak velikog broja maturanata na trgove i ulice gradova i mjesta, te razne ugostiteljske objekte, osobito u Zaboku i Krapini, te u manjoj mjeri na području ostalih srednjih škola. Zbog toga će dodatno biti angažirana policija koja će posebnu pozornost usmjeriti na zaštitu sigurnosti samih maturanata, građana i svih sudionika u prometu, a potom na sprječavanje izvršenja kaznenih djela i prekršaja, oštećivanje imovine. U suradnji s Državnim inspektoratom, Ispostava Krapina, na terenu će se provoditi inspekcijski nadzori kontrole usluživanja, konzumiranja i prodaje alkoholnih pića i cigareta, odnosno duhanskih proizvoda maloljetnim osobama. Policija apelira na maturante da svojim ponašanjem i postupcima ne ugrožavaju vlastitu sigurnost, te sigurnost građana i imovine, kao i na djelatnike ugostiteljskih objekata i trgovina da se pridržavaju zakonskih odredbi. Posebno apeliraju na maturante da prekomjerno ne konzumiraju alkoholna pića.