Planska skupština VZO Marija Bistrica

U nedjelju 24. studenog je u Vatrogasnom domu DVD-a Laz održana Skupština VZO Marija Bistrica. Riječ je o skupštini, koja se održava krajem godine kako bi se donijeli planovi za slijedeću godinu. Tako je prihvaćena 1. izmjena financijskog plana za 2019. godinu, te plan rada i financijski plan za slijedeću godinu. Prvom izmjenom ovogodišnjeg financijskog plana, prilagođeni su prihodi i rashodi stvarnima, koji su pred kraj godine poznati, pa je ovom izmjenom plan ukupno povećan sa 6.786,20 kn, te sada iznosi 316.186,20. Unutar samog plana bilo je određenih korekcija. Također, na temelju predviđanja donijet je i financijski plan za 2020. godinu koji iznosi 310.100,00 kn. U Planu rada za 2020. godinu istaknuto je kako Vatrogasna zajednica Općine provodi plan zaštite od požara koji je donijela Općina Marija Bistrica koordinira rad dobrovoljnih vatrogasnih društava udruženih u zajednicu te im pruža stručnu i materijalnu pomoć sa ciljem što boljeg unapređenja vatrogastva(provedba preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničkih pomoći u nesrećama i opasnim situacijama), planira i organizira osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca, skrbi o zdravstvenoj i duševnoj sposobnosti vatrogasaca, potiče razvoj tehničko tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi, predlaže normativno reguliranje vatrogasne djelatnosti, organizira rad s vatrogasnom mladeži, organizira vatrogasne vježbe, seminare i vatrogasna natjecanja.