Pjesme kršćanskog nadahnuća za svaki dan

Druga zbirka pjesama autora Marka Jukića “Staj u stope Isusove. Duhovne radosti srca i duše”, koju je uredila i grafički pripremila novinsko-izdavačka kuća Glas Koncila, objavljena je u autorovoj nakladi.
 
Knjiga donosi više od devedeset pjesama kršćanskog nadahnuća, koje su nastale u posljednjih godinu dana. Autor je, provodeći svoje umirovljeničke dane u Münchenu, kamo je otišao “trbuhom za kruhom”, jednog dana osjetio nadahnuće, Božji dar za pisanje pjesama.
 
Tako su nastale, tematski raznolike, pjesme o štovanju Isusa, Marije, Crkve, blaženog Alojzija Stepinca; o poštovanju obitelji, roditelja, prijatelja, djece, domovine, zavičaja i baštinjenih vrijednosti. U stihu potiče da izađemo iz grijeha, nasilja, droge – vlastitog pakla… poziva na pouzdanje u Boga, njegovu volju, čitanje Svetog pisma i potpuno predanje.
 
Pjesmama koje je skupio pod motom “Isus Krist je iznad svega, vjeruj Njemu, slijedi Njega” Jukić želi ohrabriti sebe i svoje čitatelje da ustraju u vjernosti Bogu i Crkvi, u pravim životnim vrijednostima, kao i ljubavi prema domovini. (iš, gk)