Papa primio nove biskupe

»Budite ljubazni pastiri, kročite sa svojim narodom«

 Budite uvijek među svojim stadom, ne podlegnite duhu karijerizma i svjedočite životom to što učite – pozivi su koje je papa Franjo uputio u četvrtak 19. rujna biskupima sudionicima Kongresa za nove biskupe koji su u Rimu organizirale Kongregacija za biskupe i Kongregacija za istočne Crkve.

Pozvani smo i postavljeni za pastire ne sami od sebe, već od Gospodina i ne zato da služimo sami sebi, već stadu koje nam je povjereno, rekao je Papa. Vaše srce mora biti tako veliko da zna prihvatiti sve one koje susrećete u svom svakodnevnom životu i one koje ćete poći tražiti, poručio je Papa biskupima te ih pozvao da se preispitaju hoće li oni koji pokucaju na vrata njihova doma” naći otvorenu kuću, otvorenu kroz njihovu dobrotu i raspoloživost, hoće li iskusiti Božje očinstvo i shvatiti da je Crkva dobra majka koja uvijek prihvaća i ljubi.

Papa je pozvao nove biskupe da hode sa svojim vjernicima, “da dijele njihove radosti i nade, teškoće i trpljenja, kao prijatelji i braća, ali još više kao očevi, koji su kadri slušati, razumjeti, pomagati, usmjeravati”.

Među glavnim biskupovim zadaćama Sveti Otac je istaknuo duhovnu skrb za prezbitere, ali, dodao je, “ne zaboravite ljudske potrebe svakog svećenika, osobito u najosjetljivijim i najvažnijim trenucima njihove službe i života. Vrijeme provedeno sa svećenicima nije nikada izgubljeno vrijeme! Primite ih kada to traže; ne propustite odgovoriti na telefonski poziv svećenika: ako ne mogu danas, onda sutra a zatim vidjeti kada se možemo susresti da budemo stalno blizu jedni drugima, u stalnom kontaktu s njima”.

Papa je ponovio da pastiri moraju “mirisati po ovcama”. Vaša prisutnost nije sporedna, nevažna. Tu prisutnost traži sam narod koji želi vidjeti svog biskupa u svojoj sredini, da mu je blizu. Ne zatvarajte se! Siđite među svoje vjernike i na periferije svojih biskupija i na sve “egzistencijalne periferije” gdje vlada trpljenje, samoća, tamo gdje je čovjek ponižen. Pastoralna prisutnost znači kročiti s Božjim narodom: ispred njega, pokazujući mu put; usred njega, da ga jačamo u jedinstvo; iza njega, zato da nitko ne zaostane, ali, prije svega, da slijedimo miris koji ima Božji narod kako bismo iznašli nove putove.

Biskup koji živi među vjernicima, dodao je, ima otvorene uši da sluša glas ovaca. I to također putem biskupijskih tijela koja imaju zadaću savjetovati biskupa. Ta će vam pastoralna prisutnost omogućiti da temeljito upoznate također kulturu, običaje danog teritorija.

U nastavku homilije Papa je pozvao biskupe da budno paze da ne podlegnu duhu karijerizma. To je pravi rak! Mi smo učitelji i odgojitelji svoga naroda ne samo riječju, već također i prije svega konkretnim svjedočenjem života. Naviještanje vjere traži da uskladimo svoj život s onim što druge poučavamo. Misija i život su nerazdvojni. Svakoga dana si moramo postaviti pitanje: odgovara li ono što živim s onim što učim, rekao je Papa te je istaknuo koliko je važno za biskupa da ostane sa svojim stadom, u svojoj biskupiji i ne traži promjene ili promaknuća.

Poručivši biskupima da su “zaručeni” sa svojom zajednicom, pozvao ih je da izbjegavaju sablazan da postanu “biskupi sa zračne luke”. Budite ljubazni pastiri, kročite sa svojim narodom, s ljubavlju, milosrđem, budite blage naravi i urešeni očinskom odlučnošću, poniznošću i samozatajnošću, budite svjesni također svojih ograničenosti i posjedujte dozu dobrog humora. To je milost za koju moramo moliti svi mi biskupi. Svi mi moramo moliti tu milost: Gospodine, daj mi osjećaj za humor. Naći načina da se znamo nasmijati, najprije, na vlastiti račun a zatim i na druge stvari. I ostanite sa svojim stadom, ponovio je Papa.

Prisutnost sirijskih biskupa, rekao je na kraju Papa, “potiče nas još jednom da zajedno molimo od Boga dar mira. Mir za Siriju, mir za Bliski istok, mir za svijet”, zaključio je Papa. (ika / gk)