Papa: Naviještanje Božje riječi mora biti u središtu pozornosti Crkve

Misionarska djelatnost mora, prema riječima pape Benedikta XVI., i dalje biti u središtu pozornosti Crkve. Crkva je i danas pozvana naviještati Božju riječ, istaknuo je Sveti Otac u nedjeljnom nagovoru mnoštvu vjernika okupljenih na Trgu Svetog Petra u Vatikanu na zajedničku molitvu Kraljice neba.

Dok moćnici svijeta nastoje zauzeti nova područja zbog političkih i gospodarskih interesa, Kristovi vjesnici idu posvuda, naviještajući ljudima Krista, znajući da samo on može dati istinsku slobodu i život vječni, kazao je Papa.

Danas Božju riječ treba naviještati, dodao je Benedikt XVI., ne samo narodima koji je još ne poznaju, već i onima koji imaju, istina, kršćanske korijene, ali im je potreban poticaj kako bi donijeli nove plodove i ponovno otkrili ljepotu i radost vjere.

Papa se osvrnuo i na dragocjenu misionarsku djelatnost pojedinih svetaca i svetica, od sv. Karla Boromejskog pa do blaženih Ivana Pavla II. i Majke Terezije, koji su sredinama u kojima su živjeli nosili nadu i mir.

Ima međutim i brojnih drugih javnosti manje poznatih misionara, koji su žrtvovali i svoje živote zbog naviještanja Krista, primijetio je Papa, povjerivši naviještanje evanđelja Kristovoj Majci kako bi se u svijetu povećali i proširili prostori u kojima će ljudi kao sinovi Božji pronaći radost življenja. (kathpress / ika / gk)