PAPA KAO CVIJET


Papa Franjo je cvijet
spušten iz Neba,
siromašan i skroman
upravo takvoga Papu,
Crkva Katolička
treba.

Neovisan o čovjeku
a Kristu potpuno predan,
skroman i ponizan
kao što i treba biti
Papa jedan.

Korijen mu u Nebu
a zemljom sa nama hoda,
ljubi siromašne i odbačene
svojim životom svjedoči,
da je u Kristu
jedina sloboda.

Želi siromašnu Crkvu
onu bez srebra i zlata,
Crkvu čistu i svetu
što u svakom čovjeku vidi,
svoga ljubljenoga brata.

Hvala Ti Bijeli Oče
cvijete s rajskih visina,
hvala Ti Papa Franjo
u Tebi se nazire,
Kristova blizina.