PAPA FRANJO


Argentina
zemlja daleka,
darova nam Papu
Franju,
božjega čovjeka.

Došao si Oče
od Anda i Kordiljeri
sa kraja svijeta,
raduje se svemir
i cijela planeta.

Hvala Ti Presveto Trojstvo
Oče, Sine i Duše Sveti,
krpanje Petrove lađe
može već danas
započeti.