Označavanje ručnog i ostalog oružja koje služi za izvođenje glasnog pucanja

Stupanjem na snagu Pravilnika o načinu ispitivanja i označavanja vatrenog oružja, oružja iz kategorije C i naprava, 21. lipnja 2018. godine stvoreni su zakonski preduvjeti za provedbu odredbi članka 15. stavka 13. i 14. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. Navedenim odredbama propisano je da oružje iz kategorije C, koje se nalazi u posjedu pravnih osoba, obrta, udruga ili građana, a služi za izvođenje glasnog pucanja, pravne osobe, obrti, udruge ili građani dužni su označiti propisanom oznakom u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu navedenog Pravilnika, što znači do 21. lipnja 2019., a označavanje obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova. Sukladno navedenom, iz Policijske uprave krapinsko – zagorske pozivaju pravne osobe, obrte, udruge i građane da Ministarstvu unutarnjih poslova podnesu zahtjev za označavanje ručnog i ostalog oružja iz kategorije C koje služi za izvođenje glasnog pucanja. Zahtjev, zajedno s oružjem (kubure, puške, ručni i drugi mužari te sl.), predaje se prema mjestu prebivališta vlasnika oružja policijskoj upravi ili policijskoj postaji, službi nadležnoj za upravne poslove, a u zahtjevu je potrebno navesti podatke o vlasniku oružja (ime, prezime, OIB, adresa i broj telefona) te podatke o oružju (vrsta oružja). Ministarstvo unutarnjih poslova će za svako označeno oružje iz kategorije C koje služi za izvođenje glasnog pucanja, nakon označavanja, izdati Potvrdu o označenom oružju kategorije C te je dostaviti vlasniku predmetnog oružja. Ako vlasnik oružja iz kategorije C, koje služi za izvođenje glasnog pucanja, ne podnese zahtjev za označavanje u propisanom roku, oružje će se smatrati nelegalnim i sukladno članku 86. navedenog Zakona, biti oduzeto, a protiv odgovorne osobe, odnosno vlasnika oružja, sukladno odredbama članka 89. ili članka 91. istog Zakona, pokrenut će se prekršajni postupak.