OZANA KOTORSKA


U selu Relezi
iznad Podgorice,
korjeni su rodni
Ozane djevice.

Čuvala je svoje
siromašno stado,
u srcu planine
boravila rado.

U Božjoj prirodi
gledala je Boga,
Dječaka Isusa
potom Raspetoga.

Uskoro silazi
sa svoje planine,
u mistični Kotor
i vjerske dubine.

Postaje živa
zazidana djevica,
Blažena Ozana
dominikanska
trećoredica.