Ove nedjelje “Od zrna do pogače” u Globočecu

U sklopu ''Ljeta u Mariji Bistrici'', Udruga “Naš zavičaj” ove nedjelje, 11. srpnja, organizira manifestaciju pod nazivom “Žetvena svečanost – od zrna do pogače” koja će biti održana na Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Stjepana Šalamona u Globočecu.

Ovo je prva takva manifestacija na području Krapinsko-zagorske županije koja sadrži cjeloviti program – od okupljanja žeteoca, odlaska na mjesto žetve s konjskim zapregama, žetvu žita na starinski ručni način te vršidbu na starim ručnim strojevima, pripremu brašna na ručnom mlinu “žrvnju” i pripremu tijesta za kruh.

U izvedbu programa manifestacije kojom se posebno želi pokazati koliko je truda trebalo da bi kruh naš svagdašnji došao do stola, bit će uključeno stotinjak sudionika.