OTOČIĆ VISOVAC


Krka modra, tirkizna, zelena,
pjeni se, brza do rupskog polja,
a tad se razlije, lijena široka,
namreškana, leži kako je volja.

Miluje tabane miljevačkog platoa
na grudima nosi otočić mali,
Visovac cvijetni…Gospa od milosti,
redovnici drevni takvog ga oblikovali.

Osvajali njega i njemci i turci
haračile horde sa istočnih strana,
franjini sinovi na njemu borave
uz svoju Gospu, do današnjih dana.

A ona bdije nad cijelim krajem
bezgrešna, moćna Visovačka Mati,
pod njenim plaštem, ostadosmo slobodni
s krunicom u ruci, prognani Hrvati.