Osnovana Udruga vinogradara ”Vinski Vrh”

U Mariji Bistrici je osnovana još jedna udruga vinara. U subotu je održana osnivačka skupština Udruge vinogradara, vinara i podrumara Vinski vrh, koju su osnovali vlasnici vinograda i kleti na tom području. Predsjednik udruge je Zdravko Horvatić, za dopredsjednika je izabran Mirko Osrečak, tajnik je Josip Šimunec, a blagajnik Dragutin Pezić. Udruga za sada broji 57 članova, a članarina iznosi 100 kuna. Vinski vrh nalazi se na području Općine Marija Bistrica, iznad naselja Tugonica, a većim dijelom unutar naselja Poljanica Bistrička. Ima preko stotinu kleti, pa se, prema riječima predsjednika Horvatića, javila se potreba za osnivanjem udruge preko koje bi vinari mogli ostvarivati bolje rezultate i lakše prezentirati svoj proizvod u županiji i šire ili se prijaviti na neki od natječaja za sredstva EU. Ovo je druga Udruga vinogradara na području Općine Marija Bistrica.