Osnovana Prva katolička osnovna škola u Gradu Zagrebu

 Hrvatska karmelska provincija sv. Oca Josipa osnovala je Prvu katoličku osnovnu školu u Gradu Zagrebu.

Nova škola nalazi se na adresi Ivanićgradska 41a, a već u školskoj godini 2013./2014. namjerava organizirati nastavu od 1. do 8. razreda.

Pohađanje škole će biti besplatno, a za učenike 1. do 4. razreda bit će organiziran produženi boravak (plaćanje prehrane učenika). Učenici će od 5. razreda učiti latinski, a od 7. grčki. U razredima će biti do 20 učenika. Postojat će također mogućnost organiziranog prijevoza do škole.

Prijave učenika od 1. do 8. razreda primaju se u samostanu karmelićana u zagrebačkim Remetama, Česmičkoga 1, od 27. do 29. svibnja od 16 do 19 sati.

Sve informacije tijekom upisnog roka i nakon njega mogu se dobiti na telefon 099 77 80 888 ili putem elektroničke pošte katolickaskola@gmail.com. Obavijesti su također dostupne na mrežnoj stranici Prve katoličke škole u Gradu Zagrebu www.katolickaskola.com. (ika / gk)