Općina Marija Bistrica sklopila je Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Općina Marija Bistrica sklopila je Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) je odredilo Fond jedinim prihvatljivim Prijaviteljem na Ograničeni poziv za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje papira, kartona, plastike, stakla, biootpada i tekstila. Sukladno Ograničenom pozivu i dostavi projektnog prijedloga od strane Fonda, Ministarstvo će u suradnji s Fondom provesti postupak dodjele do 85% bespovratnih sredstava za sufinanciranje prihvatljivih troškova za projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Nakon odrađenog postupka nabave, spremnici će se isporučiti u svaku prijavljenu Jedinicu lokalne samouprave pa tako i u Općinu Marija Bistrica.