Općina Marija Bistrica objavila Izmjene dvaju Javnih poziva započinjanje postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

Općina Marija Bistrica objavila je Izmjene dvaju Javnih poziva započinjanje postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta i to NC-1-059 Klanciri i NC 1-124 Kolodvorska ulica – Palanovići.

Prethodnim javnim pozivima obaviješteni su nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištima na kojima su izvedene obje ceste da započinje postupak evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

 

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, u četvrtak 18. travnja u vremenu od 13.30 do 14.30 sati u prostorijama Općine Marija Bistrica.