Okrugli stol Obiteljskog centra KZŽ-e


Obiteljski centar KZŽ-e organizira Okrugli stol pod nazivom Spriječimo nasilje među mladima. Okrugli stol će se održati u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini, Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13, u srijedu 30.rujna s početkom u 11 sati.

Okrugli stolu na ovu temu organizirane je u sklopu provođenja programskih aktivnosti za prevenciju nasilja među mladima za 2009. godinu.

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Obiteljski centar Krapinsko-zagorske županije kroz cijelu godinu provode aktivnosti temeljene na nacionalnim strategijama čiji je cilj podizanje kvalitete života i zaštita obitelji kao temelja svakog društva.

obiteljski centar kzž-e

foto by javno.com