Održane druga i treća Opća kongregacija

Kardinali razmišljali o stanju u Crkvi i potrebi nove evangelizacije
Djelovanje Svete Stolice i raznih dikasterija, njihov odnos s biskupima, obnova Crkve u svjetlu Drugoga vatikanskog sabora, stanje u Crkvi i potreba nove evangelizacije u svijetu i različitim kulturnim prilikama bile su teme treće opće kongregacije Kardinalskog zbora koja je održana u utorak 5. ožujka.

Kako je na brifingu obavijestio novinare ravnatelj Tiskovnog ureda Svete Stolice o. Federico Lombardi, na toj je kongregaciji održano 11 izlaganja. U protekla dva dana kardinali su tako održali ukupno 33 izlaganja, u kojima je predstavljeno svih pet kontinenata i na kojima je obrađen širok spektar tema.

Na drugoj općoj kongregaciji o. Raniero Cantalamessa, propovjednik Papinskoga doma, održao je usto prvu od dviju meditacija predviđenih apostolskom konstitucijom Universi Dominici gregis.

O. Lombardi je objavio da je prihvaćen prijedlog nekolicine kardinala da se u srijedu 6. ožujka u 17 sati održi liturgijsko slavlje u Bazilici svetoga Petra na kojem će se moliti za Crkvu i pripremu za izbor novog Petrova nasljednika. Članovi Kardinalskog zbora su pozvani da sudjeluju prema svojim mogućnostima. (ika / gk)

Poruka umirovljenom papi Benediktu XVI.

Na prijedlog dekana Kardinalskog zbora kardinala Angelo Sodano Kardinalski je zbor s treće opće kongregacije u razdoblju prazne Apostolske stolice uputio brzojav umirovljenom papi Benediktu XVI.

“Oci kardinali okupljeni u Vatikanu na svojim općim kongregacijama uoči predstojećih konklava složno vam upućuju pobožni pozdrav i ponovno upućuju izraze zahvalnosti za Vašu svijetlu petrovsku službu i primjer velikodušne pastoralne skrbi za dobro Crkve i svijeta koji ste dali. Njihova zahvalnost želi predstavljati zahvalu čitave Crkve za Vaš neumorni rad u vinogradu Gospodnjem. Članovi Kardinalskog zbora uzdaju se na kraju u Vaše molitve za njih kao i za čitavu svetu Crkvu”, stoji u brzojavu koji je potpisao kardinal Angelo Sodano.

U Rimu nazočno 110 od ukupno 115 kardinala elektora

Na trećoj kongregaciji prisegu je položilo još sedam kardinala koji su u međuvremenu stigli u Vatikan: kardinali elektori Antonio María Rouco Varela, Zenon Grocholewski i Anthony Olubunmi Okogie te kardinali Michael Kitbunchu, Emmanuel Wamala, Eusébio Oscar Scheid i Christian Tumi koji neće sudjelovati u izboru novog pape. Tako je sada u Rimu nazočno 110 od ukupno 115 kardinala elektora, a na trećoj je kongregaciji sudjelovalo ukupno 148 kardinala.

U utorak 5. ožujka započeli su ujedno radovi u Sikstinskoj kapeli na pripremi konklava.