Održana Skupština Udruge umirovljenika Marija Bistrica

U četvrtak 26. svibnja je održana redovna skupština Udruge umirovljenika Marija Bistrica. Prihvaćena su izvješća o radu udruge za prošlu godinu, kao i planovi za ovu. Bistrička udruga umirovljenika imala je sa 31. prosincem 2021. godine imala 445 članova. I prošla je godina, kad su u pitanju aktivnosti udruge bila uvjetovana epidemiološkom prilikama, pa aktivnosti gotovo da i nije bilo. Ipak realiziran je jedan odlazak na kazalištu predstavu ”Gruntovčani”, a organizirana su i dva predavanja u sklopu kampanje ”Senior aktiv program za starenje”. Od ožujka svaki drugi petak u mjesecu vršena su mjerenje šećera u krvi i tlaka, no odaziv je bitno manji nego prije pandemije. Zabilježeno je u svibnju i sudjelovanje na Sajmu udruga u Petrovskom, a sa probama je nastavila Dramska sekcija. U planovima za ovu godinu nastavak je sudjelovanja u programu ”Senior aktiv”, organizacija izleta i posjeta kazalištu prema mogućnostima, zbor i dramska sekcija redovito vježbaju i spremaju nastupe, nastavlja se mjerenje šećera i tlaka a u planu je i posjet starim i bolesnim članovima. Skupštinu su pozdravili potpredsjednik Skupštine KZŽ-e Josip Kovačić, načelnik Općine Marija Bistrica Josip Milički, predsjednik Matice umirovljenika KZŽ-e Vladimir Crnec koordinatorica projekata pri županijskoj Matici umirovljenika Đurđa Mohač i Stjepan Muhek, predsjednik HSU Marije Bistrice.  (Elvis Lacković)