Održan sastanak voditelja županijskih stručnih vijeća vjeroučitelja

Sastanak voditelja županijskih stručnih vijeća vjeroučitelja održan je 29. lipnja 2021. s početkom u 10 sati u prostorijama Ureda za vjeronauk, Branjugova 1, uz pridržavanje epidemioloških mjera koje su na snazi. Sastanku u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Ureda Zagrebačke nadbiskupije za vjeronauk u školi pristustvovalo je 18 voditelja županijskih stručnih vijeća vjeroučitelja s područja Zagrebačke crkvene pokrajine. U ime Agencije za odgoj i obrazovanje sastanku su nazočili viši savjetnici gospodin Dalibor Adžić i mr. sc. Gordana Bardužija, koja je i moderirala sastankom. Vjeroučitelje je u ime domaćina pozdravila i molitvu predvodila prof. dr. sc. Blaženka s. Valentina Mandarić, koja je iznijela i dnevni red sastanka. Na dnevnom redu bila su izvješća o radu županijskih stručnih vijeća u školskoj godini 2020./2021. Voditelji županijskih stručnih vijeća iznijeli su svoje dojmove o radu i iskustva s održanih vijeća u tekućoj školskoj godini, koja je bila višestruko izazovna za sve djelatnike u odgoju i obrazovanju djece i mladih. Nakon toga su iznijeli svoje prijedloge za sljedeću školsku godinu prema stanju prepoznatom na terenu i potreba struke i vjeroučitelja. Predstojnica Ureda za vjeronauk i viši savjetnici zahvalili su voditeljima na trudu koji ulažu u protočnost informacija u svojem vijeću, kao i na angažmanu koji ulažu u struku i profesionalni napredak vjeroučitelja u županijskim stručnim vijećima. (TUZN)