Održan Lov na blago u sklopu kampanje #timetomove2018

Mreža udruga Zagor u srijedu 10.10.2018. provela je edukativno – informativnu aktivnost „Lov na blago“ u sklopu kampanje #timetomove2018. Na aktivnosti su sudjelovali učenici/ce Srednje škole Zabok, Gimnazije Antuna Gustava Matoša, te Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok. Osim dobre zabave i zanimljivih lokacija po Zaboku mladi su saznali zanimljive i korisne informacije vezane uz mobilnosti mladih. Kampanja #timetomove2018 održava se sa svrhom poticanja mladih na mobilnost, odnosno informiranja o mogućnostima za volontiranje, stažiranje, studiranje i putovanje u Europi i i zvan nje. Kvalitetne informacije o europskim programima i politikama za mlade, s ciljem promicanja mobilnosti u svrhu učenja i usavršavanja možete saznati putem Eurodeska odnosno info servisa Europske komisije. Eurodesk u Hrvatskoj surađuje sa šesnaest organizacija koje imaju ulogu multiplikatora koji tijekom listopada organiziraju razne informativne aktivnosti za mlade. Mreža udruga Zagor je Eurodesk multiplikator na području Krapinsko-zagorske županije te je uvijek dostupna za pružanje informacija o europskim mogućnostima i sudjelovanju mladih u međunarodnim projektima.